כ"ו שבט – תחילת המו"מ

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

איני מבין מדוע זה, אלא שגופא דעובדא כך הוא, שהד"ר הממהר תמיד, לרגל כל סכסוך קל וזעירי לבוא בעצמו למקום המעשה, אחר הפעם לבוא. השביתה ארכה ב' שבועות עד בואו של הד"ר רופין, ואז החל בין הפועלים ובין הד"ר מו"מ שנמשכו ארבעה ימים.

בואו של הד"ר רופין לכנרת התעכב ככל הנראה בגלל סופת חורף, שפגעה בשירות הטלגרף מטבריה ליפו, והקשתה גם על הנסיעה לכנרת, שבאותן שנים נעשתה בספינה מיפו לחיפה, וב"רכבת העמק" מחיפה לצמח. אחד הקשיים במשא ומתן היה שבהגיעו לכנרת, התאכסן רופין ככל הנראה בחדרו של ברמן,  ונאלץ לחלוק את אכסנייתו גם עם מי שסייע בניהול העבודה בחווה, האגרונום צבי אהרונסון (אחיו של אהרון אהרונסון), שהיה איכר במלחמיה. מספרים שבעקבות התנאים שבהם נערך המשא ומתן, חזר רופין לעשן לאחר הפסקה של מספר שנים.

הד"ר רופין נודע לו מכל ההאשמות נגד הפועלים מצד מר ברמן ופרקליטו המושבע, אותו המלומד הבוטניק הידוע מר אהרונסון, שבא לרגל העניין לכנרת, ועם כל ההאשמות האלה בא אלינו.  האספה הראשונה עברה כולה בבירור ההאשמות הנ"ל, ואלה הן:

א) השביתה התחילה קודם שמסרו למנהל את הדרישות והאולטימטום. ולמלא זה היה כך, היה אפשר להמנע משביתה לגמרי.

ב) הפועלים פקדו על ברמן שיעזוב את החווה.

ג) הפועלים לא עזבו את החווה, כמנהגם של שובתים בכל העולם.

ד) הפועלים תפסו את המפתחות, ובעצמם טיפלו בבהמות.

 

הנני חושב לנחוץ לבאר כאן את הנימוקים מדוע זה נהגנו באופן זה ולא אחר. אענה על ראשון – ראשון:

א) דרישה כזו כבר הוצגה פעם אחת לפני הד"ר רופין בשם כל פועלי הגליל, בלי שום שביתה. זה היה מכבר, עוד קודם שניגש מר ברמן לעבודתו בכנרת. אז ערכו מחאה, והמחאה הלזו עלתה למעלה ראש עד החלונות הכי עליונים, ואעפ"כ [אף על פי כן] לא הביא העניין לשום תוצאות. ואין אנו יכולים לבאר את הדבר אלא בזה, שמר ברמן נתמך ע"י אותו הכוח התומך בכל פקידי הנהלה משרדית. ובכן, כבר הורה הניסיון שבאמצעי השלום לא יפעלו הפועלים כלום. יותר על זה: העובדות הוכיחו שלאולטימטום כזה אין בכלל שום ערך מעשי, שאפילו במקרה של שביתה לא אץ הד"ר רופין לבוא עד שני שבועות.

ב) הפועלים ציוו לברמן לעזוב את החווה, בכדי שהעבודות לא יופסקו. ואע"פ [ואף על פי] שהפועלים אינם אלא מחריבי החווה, ומר ברמן הוא הנאמן לה – לא ראינו את מסירותו במקרה דידן. למעשה נעשות כל העבודותו זולתו, בשעה שהוא עצמו היה שקוע בראשו ורובו בבניין בית לעצמו, שלזה הוקצב סכום של שבעת אלפים פרנק. מעניין להעיר שבשעה שהבניין הולך ומתקדם באין מפריע, מורגש בחווה דחק נורא בכסף, ולא ניטע פרדס אחד שהיה דרוש לינטע על פי התוכנית, ולא נעשו עוד הוצאות קטנות מאלו, וכל זה באשמת הדחק בכסף.

ג+ד) הפועלים לא עזבו את החווה, ותפסו את המפתחות – דווקא מפני שצריכים היו להאכיל את הבהמות. וכאן לא היה משום תפיסה בכוח הזרוע, וראיה לדבר, שבשעה שנצרכו לברמן המפתחות היה לוקח אותם ומחזירם לידי הפועלים. תמיד היו המפתחות בידיהם של הפועלים, ואף בזמן השביתה נשארו אצלם.

הדברים האלה התפרסמו תחת החתימה "פועל" בשבועון "האחדות" של מפלגת פועלי ציון. ממש"י כותב בשבועון מפלגת הפועל הצעיר:

הד"ר רופין הסתפק ביום הראשון רק בחקירה ודרישה על דבר הסכסוך וכלום לא דיבר עם הפועלים בנוגע לדרישותיהם. הוא האשים את הפועלים על שלא התרו בו לפני שהחליטו לשבות. הפועלים מצידם הראו על הבויקוטים [חרמות] הקודמים, הממורנדים [תזכירים] כדומה, שלא הואילו כלום, ושמשום זה הוכרחו הפעם לאחוז באמצעי הקיצוני ולשבות. ביחוד צריך בשביתה זו לקחת בחשבון את המומנט הפסיכולוגי, שהתהווה עם מות חברם והתנהגותו הגסה של ברמן, ומובן, שאחרי מעשה כזה אי אפשר היה להם בשום אופן לעבוד עם ברמן.

כזה היה בקרוּב המשא ומתן הראשון בין הד"ר רופין והפועלים.

מודעות פרסומת

2 תגובות to “כ"ו שבט – תחילת המו"מ”

 1. יעקב האפט היה מזכיר החווה בכנרת.
  "במסכת השביתה אירע מקרה, קטן לכאורה, אשר לא נשתכח מהלב. העילה לשביתה, בחינת הקש האחרון, שהוא למעמסה יתירה על הגמל הטעון למכביר, היה סכסוך פעוט בין ברמן וקבוצת פועלים, שפרץ ביום שישי אחד לאחר הצהריים בקשר לנסיעה לטבריה אל לוית חבר. הפועל מת שם בבית החולים בקדחת הצהובה. מות זה לא היתה לו כל שייכות לברמן ולסבך היחסים שבמקום, אבל באספה הראשונה של ד"ר רופין עם ציבור הפועלים סיים אחד השובתים את נאומו בקריאה פתטית: "קומו חברים לכבודו של קרבן ברמן!"
  הנוכחים קמו על רגליהם. האחד, שנשאר לשבת במקומו ולא קם, הוא אליעזר שוחט, שהיה אז חבר קבוצת דגניה. האחד מיחידי-הסגולה, הדורך בנתיבו שלו כל ימיו לא סר ממנו גם עתה ולא נגרר אחרי הרבים. זהו מאלה הדברים, שאדם ניכר בהם. וברל כצנלסון, אשר היה עד ראייה לזאת, דיבר על כך מתוך התפעמות ניכרת.

 2. לפועלי הגליל היה כבר ניסיון בניהול משא-ומתן אל מול רופין וברמן, מתקופת המחאה והחרם על מינויו של ברמן כמנהל החווה, ובעיקר לאחר השביתה הראשונה. חיים צימרמן היה מראשוני הפועלים בכנרת וחבר בקבוצת ההתיישבות הראשונה באום-גוּ'ני. על הניסיון במשא ומתן לאחר השביתה הראשונה בכנרת כתב:
  " ברמן מטיל את אשמת ההפסד על הפועלים הטירונים. האיכרים השכנים מטילים את האשמה על העבודה העברית והפועלים מאשימים את המנהל באי-משקיות ובזבוז. ריטון, רוגז, עלבונות, שביתה, עזיבת החוה!
  עלבון צורב! ראשוני מחיי המקום ובוניו נאלצים לעזוב את כנרת יצירתם. יד הפקיד תקפה ונישלה אותם מעבודתם על קרקע הלאום ועליהם לנדוד ולחפש עבודת שכירי יום במשק הפרטי.
  בין פועלי הגליל וארגונם המחוזי "החורש" מצאתי תסיסה. העובדה שראשוני כנרת נדחו מהמקום שהשקיעו בו את עמלם מיום הראשון להיוָסדו הרגיז את כולם. ההתמרמרות התבטאה באספה כללית של פועלי הגליל בחוות סג'רה ונבחרה ועדת שלושה לנסח תזכיר מחאה למשרד הארץ-ישראלי.
  בסגנון מתון, בזהירות מפגיעה אישית, על יסוד עובדות ממשיות, נקבעו הגורמים לאי הצלחת ההנהלה בחוות כנרת, שהיא עולה ביוקר נפרז ומונעת מהפועל העברי גילוי כשרון יצירה. דייקנותו הקפדנית של אליעזר שוחט שמרה מהפרזה שהיא בנוסח.
  אחרי איחור בתשובה, נתקבלה הודעה שהד"ר רופין מזמין את החתומים על התזכיר לפגישה בטבריה. שלושתנו ירדנו, אליעזר שוחט, מ. קריגסר-עמיעד והח"מ. אחרי שיחה קצרה אומר רופין: "לצערי איני מומחה חקלאי ואיני יכול לשקול דברי מי צודקים, אבל יש לי ניסיון משפטי ומסחרי, ואם תפגשו לפני עם ברמן ואשמע את עצומותיכם, אוכל לשפוט ולהוציא מסקנות."
  פגישת הוויכוח ההדדי היתה באותו הערב במלון גרוסמן. כשכילה את טענותיו ואת תשובתו על הביקורת שלנו – עזב ברמן את החדר בכעס גועש. לימים סיפר לי שנרגז בהיוָכח לו שגם רופין הסתגל לארץ-ישראל עד כדי להעמיד אותו לוויכוח במעמד כזה – עם פועלים."

  בתום השיחה אמר רופין:
  "בדעתי למסור לכם בתור ניסיון חלק מהחווה – את אום-גוּני. המוכנים אתם לקבל את הצעתי?

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: