Posts tagged ‘ארגון עובדים’

05/08/2011

על סדר היום – לקראת הימים הבאים

על סף העתיד עומדות רגלינו. שעת הפתרון לחלום-הקדומים מתקרבת. מה יהיה תוכנו?

העם העברי השיג את כרטיס-הכניסה לשוב לארצו ולעשות את העבדה המחכה לו.  מה איפוא יהיה תוכן החיים הלאומי-החברתי של שיבת ציון בימינו, תוכן החיים אשר יֵעשו פה?

כך פותח ברל כצנלסון את נאומו באספת הפועלים ברחובות בפורים 1918, שזכה לכותרת "לקראת הימים הבאים". על סדר היום הלאומי שלאחר הצהרת בלפור, הוא מציב לא את שאלות המסגרת הלאומית העומדת לקום, גבולותיה וסמליה, אלא את שאלת דמותו החברתית-כלכלית של היישוב העומד להבנות בארץ . בחודש האחרון שב נושא זה, שהיה לב מפעלה של העליה השניה, ותופס את מקומו על סדר היום הציבורי:

read more »

מודעות פרסומת
02/01/2011

פרוייקט מאה שנים לשביתה הגדולה בכנרת

לפני כמאה שנים פרצה בחוות כנרת "השביתה הגדולה". סכסוך זה בין פועלי החווה לבין המנהל משה ברמן היה לאבן דרך בתולדות תנועת הפועלים הארץ ישראלית, ואחת מנקודות המפתח בהתארגנות העובדים בארץ ישראל למען שמירה על כבודם, וזכויותיהם, ולמען פיתוח הארץ למען העובדים בה. פרוייקט זה ילווה את השביתה בהתאם להתרחשותה לפני מאה שנים (עבריות), ויספר את סיפורה וסיפור המעורבים בה, בצירוף התייחסויות אקטואליות וטורי אורח של כותבים רלוונטיים.

הפועלים בכנרת לא ראו בחלומם, כי יבוא יום ומה שהם עושים אתה ללא כל תקדים יחשב למעשה מהפכני ביותר…

ברל כצנלסון

מוכנים? חוזרים מאה שנים אחורה, ועוד רגע מתחילים…

 

לצפיה בכל רשומות הפרוייקט