Posts tagged ‘ארץ ישראל’

05/10/2011

ד"ר הלל יפה והקשר הציוני לארץ

נתקלתי בדברים שכתב הד"ר הלל יפה, רופא ציוני, שעמד באופוזיציה לרוח העליה הראשונה, והיה ידיד לפועלי העליה השניה. למקרא הדברים, עלתה בי תחושת ה"על-זמניות" הטמונה ברעיון הציוני. את הדברים שכתב הד"ר במכתב בשנת 1894, ניתן היה לכתוב בכל שנה מאז ועד היום, והם מדברים לכל מי שהציונות שלו אינה רק "הצהרת אהבה" ריקה ושטחית, אלא אהבת אמת, שהיא השאיפה המתמדת לתיקון המציאות, דווקא מתוך הכרה עמוקה של אי-שלמותה:

read more »

מודעות פרסומת
23/01/2011

בין "חלוצים לפרולטרים" – רשומת אורח

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

 

יומן הרשת של צוות החצר שמח לארח את אודי מנור, ד"ר להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, כותב יומן רשת מעניין וחבר יקר. הדגשות שלנו.


בערך באותו הזמן, בתקופה המכונה בז'ארגון הציוני 'העליה השניה' ובזה של העם היהודי 'תקופת ההגירה הגדולה', נולדו במקביל וביחס לאותה מציאות דינמית, שני אתוסים שונים, אולי אפילו מנוגדים.

read more »