Posts tagged ‘ארתור רופין’

09/02/2011

ה' אדר – רופין מדווח

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

יפו, 5 למרס 1911

לחברה להכשרת הישוב בפלסטינה, ברלין.

אני חזרתי עכשיו מכנרת ומודיע לכם בקשר לשביתה.

read more »

מודעות פרסומת
03/02/2011

כ"ט שבט – המו"מ מתפוצץ

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

בשעה שניהלו את המו"מ על דבר השלום הוברר שברמן נשאר לנהל את העניינים כל הזמן עד שיבוא מנהל-אגרונום חדש, ולא כמו שחשבו מקודם, שההנהלה תמסר לידי הפועלים עד בוא המנהל החדש. ברמן מאן להפקיד את רסן הממשלה שלו בידי הפועלים. שוב התחיל הרעש.

read more »

01/02/2011

כ"ז שבט – המשך המו"מ

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

ביום השני הודיע הד"ר רופין לפועלים:

א) את האשמה שהטיל על הפועלים אתמול, כי הם לכדו את החווה בחֹזקה, הוא מסיר בעצמו.

ב) הוא מפטר את ברמן מהיות אדמינסטרטור וישאר רק בתור אגרונום. למנהל העבודה יפקידו אחר, מי שימצא מוכשר לזה.

ג) הפועלים נפטרים כולם מעבודתם על אחזם באמצעי קיצוני להסיר את ברמן, בעת שהיו בידם, לפי דעתו, אמצעים אחרים יותר נאותים, כאתראה, דעת הקהל ע"י העיתונות וכו' וכו'.

read more »

31/01/2011

כ"ו שבט – תחילת המו"מ

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

איני מבין מדוע זה, אלא שגופא דעובדא כך הוא, שהד"ר הממהר תמיד, לרגל כל סכסוך קל וזעירי לבוא בעצמו למקום המעשה, אחר הפעם לבוא. השביתה ארכה ב' שבועות עד בואו של הד"ר רופין, ואז החל בין הפועלים ובין הד"ר מו"מ שנמשכו ארבעה ימים.

read more »

21/01/2011

ט"ז שבט – שביתה, השבתה או עבודה

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט.

 

ההגבלות והחובות החלות על העובדים הן כלפי המשק ולא כלפי המנהל. ואותן החובות ואותן ההגבלות הן חובה גם על המנהל. אחריות המשק צריכה להיות מוטלת על כל הפועלים, והם צריכים להרגיש ולהכיר, כי נושאים הם באחריות זו.

read more »