Posts tagged ‘הישוב הישן’

10/10/2011

מחאת האוהלים 1885

כאילו לא היו הדברים רק בקיץ האחרון, ובאלף הבדלות לטובת הקיץ האחרון, שימו לב לידיעה שהתפרסמה בעיתון הצבי, ז' חשון תרמ"ו:

מודעות פרסומת
31/05/2011

ביקור בירושלים

לקראת יום ירושלים, נביא מעט מתיאורו של סופר ההרפתקאות הבריטי הנרי ריידר הגרד, בעקבותו ביקורו בעיר הקודש בחורף שנת 1900. ממשפטיו האחרונים ניכר שרישומה של התנועה הציונית טרם נגלה בפניו:

הנרי ריידר הגרד

מול הכותל כתריסר יהודים, אנשים ונשים מכל הגילים, עסוקים בקינה. הנשים בוכות באמת, עם הפסות למנוחה, אך הגברים – אוסף מוזר כזה של בני אדם לא ראיתי מימי – לא נתנו פורקן לרגשותיהם במידה כזאת. הם חיככו את פניהם באבנים הגדולות, נשקו אותן לעתים, קראו בכתבי הקודש או מלמלו תפילות…

חזיון זה מתואר לעתים קרובות כנוגע ללב. אני מצאתי אותו גרוטסקי עד עצב. כשהבטתי ביהודים האלה, שרבים מהם, כך נאמר לי, חיים על צדקה, עלה במוחי המערבי והמעשה הפתגם הישן: "אלוהים עוזר לאלה העוזרים לעצמם." אם נאה להם לומר את תפילותיהם בפרהסיה, אם כי לדעתי מנהג זה חדש יחסית ואיני זוכר רמז לו בכתבי הצליינים הקדומים, אין איש מונע בידם לעשות זאת.

הכותל המערבי, סוף המאה ה-19

אך ודאי יכולים הם להוסיף לכך נסיונות מעשיים יותר להשיב לעצמם את ירושת גזעם. הם יכולים, למשל, לנסות לשכנע את בני דתם העשירים לקנות את הארץ מן התורכים. בבורסה של לונדון יש תריסרי ג'נטלמנים שהיו יכולים לעשות זאת בלי לגרום אי נוחות לעצמם. מדוע אין המשפחה העברית מקדישה למטרה זו חלק מהעושר שכמה מבניה מחזיקים בו בשפע? אין ספק שזו שאלה של מחיר, ולמטרה כזאת אין להתחשב בכסף. האם הם נמנעים ממעשה זה בגלל אדישות ואפאטיה, או בגלל כבלים מיסתוריים של צו אלוהי כלשהו? אילו היו קונים נשק, מתאמנים בו ומכריזים מרד! אך נאמר לי שהם מעדיפים לחכות למשיחם, אדם בעל בשר וכוח, נפוליון יהודי אשר יופיע ויביא לתפארת הגזע ושגשוגו בעולם הזה.

סיפורים נוספים על מפגשם של חלוצי העליה השניה עם ירושלים ניתן לשמוע בחצר כנרת…