Posts tagged ‘הלל יפה’

05/10/2011

ד"ר הלל יפה והקשר הציוני לארץ

נתקלתי בדברים שכתב הד"ר הלל יפה, רופא ציוני, שעמד באופוזיציה לרוח העליה הראשונה, והיה ידיד לפועלי העליה השניה. למקרא הדברים, עלתה בי תחושת ה"על-זמניות" הטמונה ברעיון הציוני. את הדברים שכתב הד"ר במכתב בשנת 1894, ניתן היה לכתוב בכל שנה מאז ועד היום, והם מדברים לכל מי שהציונות שלו אינה רק "הצהרת אהבה" ריקה ושטחית, אלא אהבת אמת, שהיא השאיפה המתמדת לתיקון המציאות, דווקא מתוך הכרה עמוקה של אי-שלמותה:

read more »

מודעות פרסומת
14/01/2011

ט' שבט – מצב הבריאות בכנרת

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה  ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט.

על שולחן חדר האוכל – קופסת פח ובה אבקת חינין. הפועלים נהגו ללפת פת בחינין כמו במלח, ואיסטניסים שבהם היו נותנין חינין בנייר סיגריה ובולעים. ובמשרד – בקבוק שמן קיק לכל דורש…

ב. הילמי (הילמן), פועל בכנרת