Posts tagged ‘מבקרים’

04/07/2011

טור מבקר: עמותת "תיקון"

לצוות חצר כנרת היקר,

לפני כשבוע (29.6) התארחנו בחצר, צוות של כ-30 מחנכים צעירים – מדריכים ומורים, ליום סיכום שנה. בחרנו לבוא לחצר כדי לתת למדריכי העמותה רגע של למידה, חשיבה "מחוץ לקופסה" והתרחקות מהיומיום, וכמובן ללמוד ולהעשיר את עולמנו התוכני.

read more »

מודעות פרסומת
04/01/2011

טור מבקר – מדרשת ערבוּת נתיבות

ביום שלישי שעבר (כ"א טבת, 28.1.11) ביקרו בחצר בנות מדרשת ערבות מנתיבות, כחלק מיום סיור בנושא העליה השניה והשלישית. זו כבר השנה השלישית שבנות המדרשה מגיעות לביקור בחצר. הביקור בחצר כלל סיור בהדרכת שירן, שיחה עם יהודית, ושיחה עם אבשלום ומאיה, כמיצגים של צוות החצר ושל קבוצות הבחירה של המחנות העולים. הדברים הבאים הם הרשמים ששלחו אלינו שיר ובתחן, תלמידות המדרשה:

"מבט חברתי" זה השיעור שבמסגרתו יצאנו לסיור מרתק, מעורר ומערער כאחד. במדרשת "ערבות" המדרשה החברתית בה אנו לומדות אנו בוחרות בכל תקופה מגזר אחר במדינת ישראל לומדות עליו, הוויתו, האידיאולוגיות וכחלק בלתי נפרד יוצאות ל"פנים מול פנים" להכרות מעמיקה, אמיתית עמו.

read more »