Posts tagged ‘פרולטריון’

23/01/2011

בין "חלוצים לפרולטרים" – רשומת אורח

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

 

יומן הרשת של צוות החצר שמח לארח את אודי מנור, ד"ר להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, כותב יומן רשת מעניין וחבר יקר. הדגשות שלנו.


בערך באותו הזמן, בתקופה המכונה בז'ארגון הציוני 'העליה השניה' ובזה של העם היהודי 'תקופת ההגירה הגדולה', נולדו במקביל וביחס לאותה מציאות דינמית, שני אתוסים שונים, אולי אפילו מנוגדים.

read more »

מודעות פרסומת