Posts tagged ‘צוות’

27/09/2011

שנה טובה תשע"ב

צוות החצר מאחל למבקרינו, לקוראינו, לידידינו ולכולם  שנה טובה ומוצלחת.

כנרת היתה, ואיננה רק חלום שחלמנו.

שנדע גם בשנה הבאה עלינו לטובה להעז לחלום חלומות, להאמין בהם ולפעול להגשמתם.

מודעות פרסומת
27/09/2011

פרידה משנת תשע"א בחצר

"עוד דקה רק אחת ויפנו וינועו

איש ואיש למלאכתו, אל יומם המנסר.

עוד מוקדם… שנת תרע"א עוד בארץ על  לוח…

עוד הרבה עניינים יש לגמור בחצר…"

read more »

24/06/2011

מפגש לרגע בחיים

והנני מודה גם לאורחים שנזדמנו ובאו

אלינו בשעה כל כך מוקדמת…

כי השעה מוקדמת.

עוד אנחנו בראשיתו של יום, ויתכן

כי אנשים אשר יבואו אחרינו

יביטו בתמונה הזאת ויהרהרו לרגע:

הנה ההתחלה… ולא ידעו אולי

כי בשבילנו לא היתה זו התחלה

כי אם הכל – ומשום כך אולי היתה זו

גם התחלה של משהו…

                                נתן אלתרמן, כנרת כנרת

 

אתם באים אלינו לרגע בחיים. הרגע הזה הוא מובחן, יציאה מהשגרה.

read more »

30/04/2011

על המעשה שלנו בחצר

את הרשימה הבאה כתבנו לבקשת אתר "דוגרי נט" , שפירסם אותה גם על גבי דפיו שלו:

חצר כנרת היא הבית והשורשים הרעיוניים שלנו, אדמת מולדתנו. הגענו אליה לאחר שנים ארוכות שבהן החצר הוזנחה פיזית, וגם הרעיון הציוני-שיתופי נראה שדועך ומתפורר. בחמש השנים האחרונות פועל במרכז המבקרים בחצר כנרת צוות מדריכים חברי קבוצות הבחירה של "המחנות העולים". אנו חברי קיבוצי מחנכים שיתופיים של התנועה, המתגוררים בנצרת עילית, במגדל העמק ובנערן, מאז אנחנו בתהליך של בניה מחודשת.
11/02/2011

לאחרונה בחצר

 

 

לפני שלושה שבועות ערכנו יום צוות של אשכול המרכזיים הרעיוניים בקבוצות הבחירה של המחנות העולים, זו מסגרת בה אנו משתפים ובונים משק חינוכי שעוסק ומפתח הדרכה באתרים היסטוריים או מוזיאליים בשילוב הדרכה רעיונית. באשכול שותפים צוותים שונים.

read more »