Posts tagged ‘תנאים סוציאליים’

22/03/2011

שביתת העובדים הסוציאליים -רשומת אורח

אנו נמצאים בעיצומו של השבוע השלישי לשביתת העובדים הסוציאליים. בסוף הרשומה ישנו הסבר קצר על השביתה. אנו מביאים דברים שכתבה חברתנו דפנה, עובדת סוציאלית, ביום החמישי לשביתה:

העובדים הסוציאלים שובתים כבר חמישה ימים. אנחנו לא רגילים לשבות, השביתה האחרונה שלנו היתה לפני 17 שנה. אני לא יודעת למה לא פתחנו בשביתה קודם

read more »

מודעות פרסומת
04/01/2011

כ"ח טבת – הפועלים מגבשים דרישות

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה  ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט.

 

ביום כ"ח בטבת, ולמעשה סביר להניח שבערב כ"ט בטבת, בשעות החשכה שלאחר יום העבודה, התכנסו כמה מפועלי כנרת. תנאי החיים הקשים בחצר, דחפו אותם להתארגן, במטרה להציב להנהלת החווה דרישות לשיפור התנאים. במלאכת ניסוח הדרישות נעזרו כנראה בפועל ברל כצנלסון, שרמת העברית שלו הייתה גבוהה, בשונה מיכולתו בעבודה, בה נחשב לפועל "לא-יוּצלח". כתב הדרישות של הפועלים בשביתת כנרת נמצא שנים מאוחר יותר, בכתב ידו של ברל כצנלסון, בין הכתבים שהותיר בעזבונו.

read more »