Archive for ספטמבר, 2012

01/09/2012

זה שיר פרדה

שלום לקוראים. עקב נסיבות כאלה ואחרות, בתום חודש אוגוסט סיים צוות ההדרכה של המחנות העולים את דרכו בחצר, ולכן גם הבלוג מסיים את פעילותו. בחרנו להפרד בשירו של נח נפתולסקי, שנכתב על עזיבתו (ביחד עם בנציון ישראלי ומאיר רוטברג) את העבודה והחיים בכנרת, מתישהו בשנת 1909 או 1910.

read more »

מודעות פרסומת