Archive for ינואר, 2011

31/01/2011

כ"ו שבט – תחילת המו"מ

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

איני מבין מדוע זה, אלא שגופא דעובדא כך הוא, שהד"ר הממהר תמיד, לרגל כל סכסוך קל וזעירי לבוא בעצמו למקום המעשה, אחר הפעם לבוא. השביתה ארכה ב' שבועות עד בואו של הד"ר רופין, ואז החל בין הפועלים ובין הד"ר מו"מ שנמשכו ארבעה ימים.

read more »

מודעות פרסומת
26/01/2011

על קברו של מאיר אינגברמן – רשומת אורח

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

יומן השביתה מארח את איריס טוקר ברשומה שניה, בה היא מספרת על איתור קברו של מאיר אינגברמן בבית העלמין בטבריה.

מציאת קברו של מאיר אינגברמן

בקיץ 2009 לאחר שהתברר לי מעל לכל ספק שמאיר נקבר בטבריה, התחלתי לברר היכן בדיוק מצוי קברו של מאיר אינגברמן . פניתי לחברה קדישא בטבריה והברור איתם הבהיר, שחלקת הקבורה מהשנים ההן אינה משוחזרת. זוהי חלקת האשכנזים העתיקה ולא ניתן לזהות בה את מקום קבורתו של מאיר כיוון שאין רשימות מסודרות  מאותן שנים וממרבית הקברים נמחקו הרישומים. הובטח לי שינסו לאתר את הקבר. "תתקשרי אחרי החגים בתשרי או בחשוון" אמרו לי.   בינתיים נפגשתי במקרה עם שמוליק חדש האחראי על בית הקברות של כנרת. דיברנו על ממש"י שהיה הנקבר הראשון בכנרת, ועל חיפושי אחר קיברו של מאיר שהיה אמור לפי דברי ממש"י להיות הנקבר הראשון שם. שמוליק לא עודד אותי באפשרויות למציאת הקבר והוסיף: אבל אם תמצאי את הקבר תודיעי לי, אולי נוכל להעבירו לבית הקברות של כנרת כי הרי לשם הוא שייך… צחקתי ואמרתי לו לשמוליק: קודם נמצא אחר כך נדבר.

read more »

23/01/2011

בין "חלוצים לפרולטרים" – רשומת אורח

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

 

יומן הרשת של צוות החצר שמח לארח את אודי מנור, ד"ר להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, כותב יומן רשת מעניין וחבר יקר. הדגשות שלנו.


בערך באותו הזמן, בתקופה המכונה בז'ארגון הציוני 'העליה השניה' ובזה של העם היהודי 'תקופת ההגירה הגדולה', נולדו במקביל וביחס לאותה מציאות דינמית, שני אתוסים שונים, אולי אפילו מנוגדים.

read more »

21/01/2011

ט"ז שבט – שביתה, השבתה או עבודה

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט.

 

ההגבלות והחובות החלות על העובדים הן כלפי המשק ולא כלפי המנהל. ואותן החובות ואותן ההגבלות הן חובה גם על המנהל. אחריות המשק צריכה להיות מוטלת על כל הפועלים, והם צריכים להרגיש ולהכיר, כי נושאים הם באחריות זו.

read more »

19/01/2011

לדמותו של מאיר אינגברמן – פוסט אורח

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה  ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט.

 

יומן השביתה מתכבד לארח את איריס טוקר, צאצאית למשפחת אינגברמן, שאותה פגשנו בחצר במסגרת מחקר רציני שערכה על תולדות המשפחה.

מאיר  אינגברמן – קרבן שוא?

מאיר אינגברמן היה אח של סבא שלי. האמת שלא ידעתי עליו כמעט ולא כלום פרט למותו בכנרת מקדחת. אפילו את מקום קברו לא ידעתי וגם אבי שביקש אותי לפני שנים לחפש את הקבר לא ידע שהקבר אינו בכנרת.

read more »