Posts tagged ‘שביתה’

19/07/2011

מחאת הדיור בראי הימים ההם

מחאת הדיור מעלה אצלנו זכרונות מהימים ההם, בה התמודדו פועלי כנרת עם מצוקת הדיור שלהם. האם ניתן ללמוד שיעור מפעולתם (המוצלחת) שיהיה רלוונטי גם להיום? בכ' טבת תרע"א הופיע בעיתון פועלי ציון, "האחדות", מכתב של פועל מכנרת המתאר את החיים בחווה:

    זה כשני חדשים שבחווה עובדים חמישה ועשרים פועלים אשכנזים , מלבד הספרדים*, וחדרים לישון יש רק שלושה. בגדול מהם יש מקום לחמש מיטות ובקטנים לשלש בכל חדר. אולם, מבלי להתחשב עם זה הכניסו 18 מיטות.

read more »

מודעות פרסומת
22/03/2011

שביתת העובדים הסוציאליים -רשומת אורח

אנו נמצאים בעיצומו של השבוע השלישי לשביתת העובדים הסוציאליים. בסוף הרשומה ישנו הסבר קצר על השביתה. אנו מביאים דברים שכתבה חברתנו דפנה, עובדת סוציאלית, ביום החמישי לשביתה:

העובדים הסוציאלים שובתים כבר חמישה ימים. אנחנו לא רגילים לשבות, השביתה האחרונה שלנו היתה לפני 17 שנה. אני לא יודעת למה לא פתחנו בשביתה קודם

read more »

28/02/2011

כ"ד אדר – מסיכומי השביתה – דוד בן-גוריון

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

הפקידות והפועלים

הפקידות חוזרת על האכסניא שלה.

כסבורים היינו שכבר נפטרנו ממכה יישובית זו, שהרי הפקידות זו שפרחה ושגשגה בתקופת האפוטרופוסות הברונית [במושבות הברון רוטשילד] כמעט שנאכלה כולה בימי יק"א – אבל לא היינו אלא טועים. והריהי הולכת וקמה לתחיה בשיטת הפקידות החדשה דמיתקרית בשם "פלשתינא-אמט" [המשרד הארץ ישראלי]

read more »

28/02/2011

בין היסוד החלוצי ליסוד הפועלי – רשומת אורח

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

צוות החצר מתכבד לארח ביומן השביתה את חברנו דני גוטוויין, פרופסור בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה.

 

פרופ' דני גוטוויין. צילום: צחי לרנר. הזכויות שמורות.

השביתה בכנרת: על הניגוד בין היסוד החלוצי ליסוד הפועלי בתנועת העבודה

read more »

23/02/2011

יומן שביתה – מנהל חדש, יחסים חדשים

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט. לכל רשומות הפרוייקט.

השביתה הגדולה הביאה להחלפתו של משה ברמן ביואל גולדה. גולדה שיפר את היחסים בין הפועלים להנהלה, עודד את פעילות התרבות בכנרת וסייע בהרבת ציון האזכרה להרצל בכ' בתמוז. למרות זאת, לא הצליח להביא את החווה לאיזון תקציבי, ועזב אותה לאחר כשנה וחצי. בי"ד ניסן תרע"ב (1.4.1912) התפרסמו ב"האחדות", ביטאון "פועלי ציון", רשמיו של פועל שביקר בכנרת:

כל האחדות, האחווה והתרוממות הרוח השוררת עכשיו בין הפקיד והפועלים בשעות המעטות שלאחר העבודה לא באו אלא כריאקציה נגד כל אותם הסכסוכים והמריבות והקטטות, שנתעוררו ונשנו וחזרו, לצערנו בכל יום, תמיד בצורות שונות ובתמונות שונות.

read more »