Archive for ינואר 2nd, 2011

02/01/2011

הרקע לשביתה הגדולה

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה  ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט.


…ככל אשר רחבה והתפתחה העבודה במשק, ככל אשר רב מספר הפועלים במקום – שינה ברמן את יחסיו לעובדים והבליט יותר ויותר את עמדתו כמנהל, כמפקח…

מרירות רבה נתעוררה בלב הפועלים על ידי קביעת דרגה בשכר העבודה לעובדים שונים. אחרי כן נתגלה גרעון כספי גדול בהוצאות המשק, אם כי נעשו קימוצים קפדניים על חשבונם של הפועלים. הגרעון הצדיק את חששותיהם של פועלי הגליל, שהובעו בתחילה ביחס לרווחים. הפועלים דרשו את שיתופם בהנהלה, ותביעה זו החמירה את החיכוכים בינם ובין המנהל.

פרקי הפועל הצעיר, ג'

read more »

מודעות פרסומת
02/01/2011

פרוייקט מאה שנים לשביתה הגדולה בכנרת

לפני כמאה שנים פרצה בחוות כנרת "השביתה הגדולה". סכסוך זה בין פועלי החווה לבין המנהל משה ברמן היה לאבן דרך בתולדות תנועת הפועלים הארץ ישראלית, ואחת מנקודות המפתח בהתארגנות העובדים בארץ ישראל למען שמירה על כבודם, וזכויותיהם, ולמען פיתוח הארץ למען העובדים בה. פרוייקט זה ילווה את השביתה בהתאם להתרחשותה לפני מאה שנים (עבריות), ויספר את סיפורה וסיפור המעורבים בה, בצירוף התייחסויות אקטואליות וטורי אורח של כותבים רלוונטיים.

הפועלים בכנרת לא ראו בחלומם, כי יבוא יום ומה שהם עושים אתה ללא כל תקדים יחשב למעשה מהפכני ביותר…

ברל כצנלסון

מוכנים? חוזרים מאה שנים אחורה, ועוד רגע מתחילים…

 

לצפיה בכל רשומות הפרוייקט