Archive for ינואר 4th, 2011

04/01/2011

כ"ח טבת – הפועלים מגבשים דרישות

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה  ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט.

 

ביום כ"ח בטבת, ולמעשה סביר להניח שבערב כ"ט בטבת, בשעות החשכה שלאחר יום העבודה, התכנסו כמה מפועלי כנרת. תנאי החיים הקשים בחצר, דחפו אותם להתארגן, במטרה להציב להנהלת החווה דרישות לשיפור התנאים. במלאכת ניסוח הדרישות נעזרו כנראה בפועל ברל כצנלסון, שרמת העברית שלו הייתה גבוהה, בשונה מיכולתו בעבודה, בה נחשב לפועל "לא-יוּצלח". כתב הדרישות של הפועלים בשביתת כנרת נמצא שנים מאוחר יותר, בכתב ידו של ברל כצנלסון, בין הכתבים שהותיר בעזבונו.

read more »

מודעות פרסומת
04/01/2011

טור מבקר – מדרשת ערבוּת נתיבות

ביום שלישי שעבר (כ"א טבת, 28.1.11) ביקרו בחצר בנות מדרשת ערבות מנתיבות, כחלק מיום סיור בנושא העליה השניה והשלישית. זו כבר השנה השלישית שבנות המדרשה מגיעות לביקור בחצר. הביקור בחצר כלל סיור בהדרכת שירן, שיחה עם יהודית, ושיחה עם אבשלום ומאיה, כמיצגים של צוות החצר ושל קבוצות הבחירה של המחנות העולים. הדברים הבאים הם הרשמים ששלחו אלינו שיר ובתחן, תלמידות המדרשה:

"מבט חברתי" זה השיעור שבמסגרתו יצאנו לסיור מרתק, מעורר ומערער כאחד. במדרשת "ערבות" המדרשה החברתית בה אנו לומדות אנו בוחרות בכל תקופה מגזר אחר במדינת ישראל לומדות עליו, הוויתו, האידיאולוגיות וכחלק בלתי נפרד יוצאות ל"פנים מול פנים" להכרות מעמיקה, אמיתית עמו.

read more »