Archive for ינואר 14th, 2011

14/01/2011

ט' שבט – מצב הבריאות בכנרת

פרוייקט השביתה הגדולה מלווה  ממרחק של מאה שנים את השביתה בחצר כנרת. לדף הפתיחה של הפרוייקט.

על שולחן חדר האוכל – קופסת פח ובה אבקת חינין. הפועלים נהגו ללפת פת בחינין כמו במלח, ואיסטניסים שבהם היו נותנין חינין בנייר סיגריה ובולעים. ובמשרד – בקבוק שמן קיק לכל דורש…

ב. הילמי (הילמן), פועל בכנרת

מודעות פרסומת